Yên Retreat

Yên Retreat

Ở Yên không có tổ chim

cũng không có những trái tim trendy

Ở Yên

thiệt chẳng có gì

Chỉ bãi cỏ rộng xanh rì, 

mênh mông

Ở Yên trước mặt là sông

Cùng con suối nhỏ bên hông 

an hoà

Ghé Yên để trốn mệt nhoà

Xôn xao phố thị phồn hoa mỗi ngày

Đến Yên để hưởng Yên’s vibes

Đừng mong Yên phải 

thế này thế kia 😜

 

z3094434497342_61982b406b0b78e6bbffccef1df1fa2d
z3094434567245_ed2e123ae6c7a1602620a9aacfccd216
z3094435118641_88f4ba149a334ac73d72fc74f6e93018
z3094434952362_15585a42c392f121052d5c7d8cdd6edf
z3094434503876_f2da2aedb2419ba6878386f1937384a6
z3094434532551_93f5661e251af227d807615230ed2659
z3094434661053_3583667e82655e0787b69bd837109f0b
z3094434661054_5a48c9486f683868a79f1599daa9f449
48f189f31a93d7cd8e82
dafa7056cd3600685927
z3094435206428_398faf16cc5cbc9f07c09c7ba20e898b

Copyright 2022 © Yên Retreat